ඉන්දීය තරුණියන් මැදියම් රැයේ සෙල්ෆි පළ කරන්නේ ඇයි?
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ඉන්දීය තරුණියන් මැදියම් රැයේ සෙල්ෆි පළ කරන්නේ ඇයි?

  • 2017 අගෝස්තු 10

නිවසින් පිටත ගොස් රාත්‍රිය සතුටින් ගත කරන ආකාරය දැක්වෙන ඡායාරූප ඉන්දීය තරුණියෝ සිය සමාජ ජාල ගිණුම් තුළ පළ කරමින් සිටිති.

ඉන්දීය තරුණියන් එවැනි ක්‍රියාමාර්ගයකට යොමුව ඇත්තේ පුරුෂයන් දෙදෙනකු විසින් ලුහුබැඳීමට ලක් වූ තරුණියක් "එතරම් රෑ වී නිවසින් බැහැරව නොයා යුතුව තිබූ බව" පවසමින් දේශපාලනඥයෙකු කළ ප්‍රකාශයකට ප්‍රතිචාරයක් වශයෙනි.

වැඩි විස්තර සඳහා: මැදියම් රෑ නිවසින් බැහැර යාම 'කාන්තාවන්ට අකැපද?'