විජේදාස රාජපක්ෂ මන්ත්‍රීවරයාගෙන් ප්‍රකාශයක්
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

"ජාතික සම්පත් විකුණන කැබිනට් මණ්ඩලයක් තුළ සිටීම ලැජ්ජාවක්"

  • 2017 අගෝස්තු 23

අධිකරණ හා බුද්ධ ශාසන අමාත්‍ය පදවියෙන් පහකරනු ලැබීමෙන් අනතුරුව මාධ්‍ය අමතන විජේදාස රාජපක්ෂ මන්ත්‍රීවරයා.

වැඩි විස්තර: විජේදාස ඇමති පදවියෙන් නෙරපයි