ජාතික පුද්ගල නාමලේඛනය
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ජීවිතයේ සියලු තොරතුරු එක් දත්ත ගබඩාවකට

  • 2017 ඔක්තෝබර් 6

වයස අවුරුදු 15ට වැඩි, මිලියන 16.5ක් වූ සියලුම ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ දත්ත සහිත ජාතික පුද්ගල නාමලේඛනයක් සකස්කිරීමට කටයුතු සුදානම් වෙමින් පවතී. ඒ දැන් තිබෙන හැඳුනුම්පත වෙනුවට ශ්‍රී ලාංකිකයන් සඳහා නව විද්‍යුත් ජාතික හැඳුනුම්පතක් හඳුන්වා දීමේ සැලසුමට අමතරවය.

ජාතික පුද්ගල නාමලේඛනය හා විද්‍යුත් ජාතික හැඳුනුම්පත සැකසීමට අවශ්‍ය නීති රීති මේ වනවිට සම්මතවී ඇති අතර ඒ සඳහා අවශ්‍ය අනිකුත් පහසුකම් සුදානම් කිරීම මේ දිනවල සිදුවෙමින් පවතී.

දැනට පවතින පුද්ගල තොරතුරුවලට (නම, ලිපිනය, උපන් දිනය) අමතරව පවුලේ විස්තරත්, විවාහයන්/දික්කසාද වැනි තොරතුරුත් ජෛවමිතික ලක්ෂණ ද (biometric data) ජාතික පුද්ගල නාමලේඛනයට ඇතුළත් වනු ඇත.

"හැඳුනුම්පත නෙවෙයි ප්‍රශ්නේ, අපේ ජීවිතයේ සියලු තොරතුරු ටික එක දත්ත ගබඩාවකට රැස්කිරීම," යනුවෙන් ගණකාධිකාරිවරයෙකු හා සිවිල් සමාජ ක්‍රියාකාරිකයකුවන රවී රත්නසභාපති පැවසීය.

බීබීසි සිංහල සේවය සමග සාකච්ඡාවකට එක්වෙමින් ඔහු තවදුරටත් කියා සිටියේ මෙම ව්‍යාපෘතිය ජනතාවගේ පෞද්ගලිකත්වයට දැඩි හානි ගෙන එන්නක් බවය.

"රජයේ තැන් තැන්වල තියෙන තොරතුරු දැන් එක මධ්‍යම දත්ත ගබඩාවකට එනවා. දැන් ජනතාවගේ ඉඩම් ගැන තොරතුරු ඉඩම් රෙජිස්ටරේ තියෙනවා. ඉඩම් සම්බන්ධයෙන් විතරයි ඒ තොරතුරු භාවිතා කරන්න පුළුවන්. RMVඑකේ වාහන විස්තරත් එහෙමයි, ඒවා ඔක්කොම එකට සංසන්දනය කරලා දැන් බලන්න බැහැ. තියෙන වාහන මොනවාද? ඉඩම් මොනවද? පවුලේ අය කවුද කියන එක. නමුත් මේ ව්‍යාපෘතියෙන් පස්සේ මේදේ කරන්න පුළුවන් වෙනවා." රවී රත්නසභාපති පැවසීය.

"දික්කසාද තොරතුරු විතරක් නෙවෙයි, එකේ නඩු අංකයත් මේකේ අඩංගු වෙනවා." ඔහු ප්‍රකාශ කළේය.