"එකපාරටම අපේ ගොඩනැගිල්ල නටන්න පටන් ගත්තා"
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

"එකපාරටම අපේ ගොඩනැගිල්ල නටන්න පටන් ගත්තා"

  • 2017 නොවැම්බර් 13

ඉරානය සහ ඉරාකය අතර උතුරු දේශසීමා කළාපයේ හටගත් බරපතල භූමිකම්පාවකින් 400 කට ආසන්න පිරිසක් මරුමුවට, 7000 කට වැඩි පිරිසකට තුවාල.

වැඩි විස්තර: ඉරාන, ඉරාක භූමිකම්පාවෙන් 400 කට ආසන්න පිරිසක් මරුට

සබැඳි විෂයයන්