ලෙබනනය
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ලෙබනනය කේන්ද්‍රගතව නැවත යුද්ධයක් හටගනී ද?

  • 2017 නොවැම්බර් 14

ලෙබනනයේ අගමැති සාද් හරිරි සිය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමට තීරණය කළේ ඔහුගේ ජීවිතයට ඇති තර්ජන නිසාද? එසේ නැතිනම් යම් කිසි පාර්ශවයක බලකිරීමක් නිසාද?

වැඩි විස්තර සඳහා: සෞදියේ සිටින ලෙබනන් අගමැති "දින කිහිපයක් ඇතුළත" මව්රටට

සබැඳි විෂයයන්