ඉන්දියාව තවත් මිසයිලයක් අත්හදා බැලීමට සුදානම්

ඉන්දියාව තවත් මිසයිලයක් අත්හදා බැලීමට සුදානම් වෙමින් සිටියි.

අග්නි- 5 යනුවෙන් නම් කරනු ලැබ ඇති මෙම මිසයිලයකින්, කිලෝමීටර් 5000 ක දුර ප්‍රහාරයක් එල්ල කළහැකි බවයි පැවසෙන්නේ.

එය චීනයේ ෂැන්හයි තරම් දුරක පිහිටි නගරවලට පහර දිය හැකි යුද ශක්තියක්.

ඉන්දියානු නිලධාරීන්ගේ සැලැස්ම, නැගෙනහිර වෙරළින් ඔබ්බෙහි ස්ථානයකදී නව මිසයිලය අත්හදා බැලීම .

රුසියාවේ නිෂ්පාදිත න්‍යෂ්ටික සබ්මැරීනයක්ද , ඉන්දීය නාවික හමුදාවට මේ මාසය මුලදී එක්කරනු ලැබුනා.

මේ අතර , මෙම වර්ෂය අවසානය වන විට තමන්ගේම සබ්මැරීනයක් නිපදවීම ඉන්දියාවේ ප්‍රයත්නයයි.