පකිස්තානය මිසයිලයක් සාර්ථකව අත්හදා බලයි

මධ්‍යම දුර ප්‍රමාණයේ ප්‍රහාර එල්ල කළ හැකි දුර විහිදුම් මිසයිලයක් සාර්ථකව අත්හදා බැලූ බව පකිස්තානය නිවේදනය කරයි.

ඉන්දියාව නව න්‍යෂ්ටික මිසයිලයක් අත්හදා බලනු ලැබීමෙන් සතියකට පසුවයි, පකිස්තානය එවැනි පියවරක් ගත්තේ.

නව මිසයිලය රැගත් රොකට්ටුව මුදා හැරුනේ හමුදා නිලධාරීන්ද සහභාගි වූ උත්සවයකදී යි.

"ශහීන් වන් ඒ" යනුවෙන් නම්කරනු ලැබ ඇති තම මිසයිලය මගින් කවර දුරක ප්‍රහාරයක් එල්ල කළ හැකිද යන්න පකිස්තාන් යුද නිලධාරීන් විසින් අනාවරණය කරනු ලැබුනේ නැහැ.

එහෙත් තම මිසයිල මගින් ප්‍රහාර එල්ල කළ හැකි දුර ප්‍රමාණයේ වර්ධනයක් සිදුව ඇති බවයි, ඔවුන් පවසන්නේ.

නව මිසයිලය න්‍යෂ්ටික ඇතුළු වෙනත් බෝම්බ ප්‍රහාර සඳහා යොදා ගත හැකි බවත්, පකිස්තාන් නිලධාරීහු කියා සිටිති.

ඉන්දියාව සහ පකිස්තානය සතුව සැලකිය යුතු මට්ටමක න්‍යෂ්ටික අවි තොග පවතී.

කලාපය න්‍යෂ්ටික නිරවිකරණයෙන් යුතුව පවත්වා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් දෙරට අතර පසුගිය දෙසැම්බරයේ සාකච්ඡාවක් ද සිදුවිය.

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර