ඕන් සාන් සුචී පාර්ලිමේන්තුවට

ඕන් සාන් සුචී Image copyright AFP

පවතින ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව යටතේ දිව්රුම් දීම ප්‍රතික්ෂේප කරමින් සිටි, බුරුම ජාතික ප්‍රජාතන්ත්‍රීය ව්‍යාපාරයේ නායිකා , ඕන් සාන් සුචී පාර්ලිමේන්තුව ඉදිරියේ දිව්රුම් දුන්නාය.

විපක්ෂ නායිකාව සහ පසුගිය අතුරු මැතිවරණ වලින් තේරී පත් වූ ඇගේ පක්ෂයේ සෙසු මන්ත්‍රී වරුන්, දිව්රුම් දීමෙන් අනතුරුව පාර්ලිමේන්තුවේ අසුන් ගන්නා ආකාරය රුපවාහිනී ජාල ඔස්සේ විකාශනය විය.

දිව්රුම් දීමෙන් අනතුරුව ප්‍රකාශයක් කළ ඕන් සාන් සුචී ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට අවහිරයක් නොකෙරෙන තාක්, යුද හමුදා නායකයන්ද ආණ්ඩුව තුළ සිටීම ගැන ප්‍රශ්නයක් නැති බව සඳහන් කළාය.

බුරුම ජාතික ප්‍රජාතන්ත්‍රීය ලීගය පාර්ලිමේන්තුවේ දිව්රුම් දීමෙන් වැළකී සිටියේ , යුද හමුදා පාලනය විසින් හඳුන්වා දෙනු ලැබ ඇති වත්මන් ව්‍යවස්ථාවේ අන්තර්ගත වචන අනුව එය සිදු කළ නොහැකි බව පවසමින්.

එහෙත් බුරුම මහජන අභිලාෂයන් සැලකිල්ලට ගනිමින් එම වර්ජනය අත් හැර දැමීමේ තීන්දුව ගත් බව ප්‍රජාතන්ත්‍රීය ලීගය පසුව නිවේදනය කළේය.

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර