ඉරානයෙන් තෙල් ආනයනය සීමා කරන්න - ඇමෙරිකාව ඉන්දියාවෙන් ඉල්ලයි

ඇමෙරිකානු රාජ්‍ය ලේකම් හිලරි ක්ලින්ටන් ඉන්දියාවේදී Image copyright AP
Image caption ඉරානයෙන් තෙල් ආනයනය දැනටමත් සීමා කොට ඇති බවයි, ඉන්දියාව පවසන්නේ

ඉරානයේ න්‍යෂ්ටික වැඩසටහනට එරෙහිව පනවා තිබෙන ජාත්‍යන්තර සම්බාධක ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා උපකාර කිරීම් වස් ඉරානයෙන් ඛනිජ තෙල් ආනයනය කිරීම තවදුරටත් අඩුකරන මෙන් ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය ඉන්දියාවෙන් ඉල්ලා සිටියි.

ඇමෙරිකානු රාජ්‍ය ලේකම් හිලරි ක්ලින්ටන් ඉන්දියාවෙන් එම ඉල්ලීම කළේ නැගෙනහිර ඉන්දීය කල්කටා නගරයේදී ප්‍රකාශයක් කරමින්.

ඉරානය න්‍යෂ්ටික ආයුධ නිෂ්පාදනය කිරීමේ තර්ජනයට එරෙහිව කෙරෙන ජාත්‍යන්තර උත්සාහයට ඉන්දියාවද එක්විය යුතු බවත් ඇය සඳහන් කළේය.

ඉරානයේ ඛනිජ තෙල් ආදායම සීමාකිරීමේ එක්සත් ජනපදයේ උත්සාහයට සහාය දීම් වස් ඉරානයෙන් තෙල් ආනයනය දැනටමත් සීමා කොට ඇති බවයි, ඉන්දියාව පවසන්නේ.