දලයි ලාමාට වස දීමට කුමන්ත්‍රණය කළැයි චීනයට චෝදනා

ටිබෙට් නායක දලයි ලාමා Image copyright BBC World Service

තමාට වස දී මරා දැමීමේ කුමන්ත්‍රණයක් හෙළිදරව් වී ඇති බවට ටිබෙට් නායක දලයි ලාමා කරන චෝදනාව චීනය විසින් ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබිණ.

බැතිමතුන්ගේ හිසට අත තබා ආශීර්වාද කරනු ලබන අවස්ථාවන් හි, හිසේ සහ ඇඳුම් වල වස තවරාගෙන ඊට සහභාගී කරවීම සඳහා චීනය, ටිබෙට් කාන්තාවන් පුහුණු කරමින් ඇති බවට තමාට අනතුරු ඇඟවීමක් කර ඇතැයි උන් වහන්සේ බ්‍රිතාන්‍ය පුවත්පතකට කියා තිබුණි.

දලයි ලාමාගේ ප්‍රකාශය, කිසිදු පදනමක් නැති චෝදනාවක් හැටියට බැහැර ලන චීන විදේශ අමාත්‍යාංශය, එය විග්‍රහ කළේ, සලකා බැලීමටවත් වැදගත් නැති දෙයක් ලෙසයි.

චීන ප්‍රකාශකයෙක් අදහස් දක්වමින්, සිවුරට මුවා වී බෙදුම්වාදී වැඩ කරන බවට දලයි ලාමාට චෝදනා කළේය.