සිරියාවේ ඝාතන රැල්ලක්

 සිරියාව Image copyright AFP

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ මැදිහත්වීමක් ඇතිව සටන් විරාමයක් ඇති කොට තිබුනත් සිරියාව මිලිටරීකරණය වෙමින් ඇතැයි එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් නිරීක්ෂකයින් පෙන්වා දෙති.

සිරියාවේ, සිදුවූ දරුණු මානව හිම්කම් කඩකිරීම් පිලිබඳ සවිස්තරාත්මක වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරණ නිරීක්ෂකයන්, ආණ්ඩු විරෝධීන් සොයා සිරියානු හමුදා සිදු කරණ මෙහෙයුම් වලදී විශාල වශයෙන් මානව අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කරණ බවයි ප්‍රකාශ කරන්නේ.

ඇතැම් අවස්ථාවලදී සිරියානු හමුදා, ආණ්ඩු විරෝධීන්ගේ පවුල් සහමුලින්ම ඝාතනය කර ඇති අතර ළමුන්ට හිංසා කර ඇතැයිද නිරීක්ෂකයෝ කියා සිටිති.

ආණ්ඩු විරෝධි සටන්කාමීන්ද මානව හිමිකම් කඩකරන බව නිරීක්ෂකයන් පවසති.

ආණ්ඩු විරෝධීන්, පුද්ගලයන් පැහැරගෙන යෑම සහ වදහිංසා පමුණුවාලීමේ නිරත වන බව නිරීක්ෂකයන් පෙන්වා දෙති.