සුපිරි විකිරණ දුරේක්ෂයක්

 නව විකිරණ දුරේක්ෂය Image copyright 1

ඕස්ට්‍රේලියාව ,නවසීලන්තය සහ දකුණු අප්‍රිකාව ලෝකයේ වඩාත් බලවත් ම විකිරණ දුරේක්ෂය නිපදවීමට සැලසුම් කරමින් සිටී.

ඇන්ටනා තුන් දහසකින් සමන්විත මෙම ව්‍යාපෘතිය මගින්, එකිනෙකින් දුරස් වීම වේගවත් වෙද්දී කෝටි සියයක් මන්දාකිනීන් ගවේෂණය කළ හැකි බවයි ප්‍රකාශ වන්නේ.

විශ්වයට අදාළ සහ වෙනත් ග්‍රහ ලෝකයක ජීවීන් සිටීද යන්න වැනි මුලික ප්‍රශ්න වලට නව විකිරණ දුරේක්ෂය මගින් පිළිතුරක් ලැබෙනු ඇත යන්න විද්‍යාඥයන්ගේ බලාපොරොත්තුවයි.

දැනට ඇති ඕනෑම මට්ටමක දුරේක්ෂයකට වඩා දස දහස් ගුණයකින් කඩිනම් මෙම නව විකිරණ දුරේක්ෂය,පවතින ඒවාට වඩා පනස් ගුණයක සංවේදීතාවයකින් ද යුක්ත වුවක්.

මෙම නව දුරේක්ෂය රටවල් කීපයක් හවුලේ ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබීම විද්‍යාත්මක කාරණා වලට වඩා දේශපාලන උවමනා අනුව සිදු වන්නක් හැටියට පළ වෙන අදහස් විද්‍යාඥයන් විසින් බැහැර ලනු ලැබුණා.