නව ව්‍යවස්ථාව කෙටුම්පත් කිරීමට නේපාල දේශපාලනඥයෝ දැඩි උත්සාහයක

නේපාල පාර්ලිමේන්තුව Image copyright Surendra Phuyal
Image caption අද මධ්‍යම රාත්‍රිය වනවිට සම්මුතියකට පැමිණීමට නේපාල පාර්ලිමේන්තුවට සිදුවී තිබේ

අද මධ්‍යම රාත්‍රියට පෙර නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව කෙටුම්පත් කිරීමට නේපාල දේශපාලනඥයෝ දැඩි උත්සාහයක් දරමින් සිටිති.

ගතවූ වසර හතර තුළ නේපාලයේ පළාත් බෙදිය යුතු අන්දම ඇතුළු ව්‍යවස්ථාවේ ප්‍රධාන කරුණු කිහිපයක් ගැන එකඟතාවයක් ඇති කර ගැනීමට නේපාල ආණ්ඩුක්‍රම සම්පාදක සභාවට හැකි වුනේ නැහැ.

මීට පෙර ව්‍යවස්ථා සම්පාදක කමිටුව තම කාල සීමාව දිගු කළත් අද මධ්‍යම රාත්‍රිය වනවිට එයට සම්මුතියකට පැමිණීමට සිදුවී තිබේ.

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා කෙටුම්පත සම්බන්ධයෙන් එකඟතාවක් ඇති කර නොගතහොත් නේපාලය දේශපාලන රික්තයකට මුහුණ දෙන බවයි පැවසෙන්නේ.

ව්‍යවස්ථාව සම්පාදනය කිරීම දිගින් දිගටම ප්‍රමාද වීම සම්බන්ධයෙන් කලකිරී සිටින නේපාල ජනතාව මේ නිසා ආර්ථික සංවර්ධනය ඇතුළු අනිකුත් වැදගත් කරුණු පිලිබඳ අවධානය යොමු කිරීමට ආණ්ඩුවට නොහැකිවීම ගැන කනස්සල්ල පළකරන බව වාර්තාකරුවෝ පවසති.