ඇෆ්ඝනිස්තානය ගැන චීන උනන්දුවක්

චීනය
Image caption චීනය

රුසියාව සහ තම මධ්‍යම ආසියාතික අසල්වැසි රටවල් ද සම්බන්ධ කර ගනිමින්,ඇෆ්ඝනිස්තානය සම්බන්ධයෙන් පුළුල් කාර්ය භාරයක් ඉටු කිරීමට තමන්ට අවශ්‍ය යයි,චීනය කියා සිටියේය.

රටවල් හයකින් සැදුම් ලත් ෂැන්හයි සහයෝගිතා සංවිධානයේ සමුළුවකදී චීනය මෙම යෝජනාව ඉදිරිපත් කළේය.

2014 දී විදේශ හමුදා වලින් සැලකිය යුතු කොටසක් ඇෆ්ඝනිස්තානයෙන් ඉවත් කර ගනු ලැබීමෙන් පසුව,එරට අනාගතය සහ ආරක්ෂාවට අදාළ කරුණු , බේජින් අගනුවර පැවැත්වෙන මෙම සමුලුවේදී සාකච්ඡා කෙරිණි.

චීන නායකයන් සමඟ නව මූලෝපායී හවුලක් ගොඩ නඟා ගැනීම සඳහා තමන් එකග බව , ඇෆ්ඝන් ජනාධිපති හමීඩ් කර්ෂායි ප්‍රකාශ කළේය.