පළමු චීන ගගන ගාමිනිය අභ්‍යවකාශයේ

China rocket Image copyright Other
Image caption අභ්‍යවකාශ මොඩියුලයේ ක්‍රියාකාරිත්වය අධීක්ෂණය කිරීම සහ වෛද්‍ය පර්යේෂණ සිදු කිරීම ගගන ගාමීන්ගේ කාර්යයයි

චීනය සිය අභ්‍යවකාශ වැඩ පිළිවෙළේ තවත් ඉදිරි පියවරක් තබා තිබේ.

චීනය පෙරේදා ගෝබි කාන්තාරයෙන් යැවූ ගගන යානයක් ඔවුන් විසින් කලින් කක්ෂගත කරනු ලැබ තිබුන අභ්‍යවකාශ මොඩියුලය සමඟ සාර්ථකව සම්බන්ධ වූ බවයි,නිවේදනය කෙරුනේ.

ගෝබි කාන්තාරයෙන් අභ්‍යවකාශ ගත කෙරුන යානයෙන්, පළමු චීන ගගන ගාමිනියත් තවත් ගගන ගාමීන් දෙදෙනකුත් ගමන් ගත්හ.

Shenzhou -9 යනුවෙන් නම් කරනු ලැබ ඇති නව යානය අභ්‍යවකාශ මොඩියුලයට සම්බන්ධ වන ආකාරය චීන රුපවාහිනිය ඔස්සේ මහජනතාවට ද දැක ගැනීමට හැකි විය.

දින කීපයක් එහි ගත කරන ගගන ගාමීන්ගේ කාර්යය වන්නේ, අභ්‍යවකාශ මොඩියුලයේ ක්‍රියාකාරිත්වය අධීක්ෂණය කිරීම සහ වෛද්‍ය පර්යේෂණ සිදු කිරීමයි.

ගගන ගාමීන් සමග රඳවා තබනු ලබන අනාගත නිත්‍ය අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානයක් ඉදි කරනු ලැබීමේ චීන සැලසුම් පෙරට ගෙන යාම අතින් තැබූ ඉදිරි පියවරක් හැටියටයි, මෙම නව ප්‍රයත්නය විග්‍රහ කෙරෙන්නේ.