ඉන්දුනීසියානු මුහුදු සීමාවේ පෙරළුණු යාත්‍රාවේ ශ්‍රී ලාංකිකයින්?

පෙරලී ගොස් ඇති යාත්‍රාව Image copyright bbc

ඉන්දුනීසියානු මුහුදු සීමාව තුල මුහුදු යාත්‍රාවක් පෙරලී ගොස් ඇති අතර මේ පිරිස් ගලවා ගැනීමේ මෙහෙයුමක් දියත් කොට ඇති බව ඉන්දුනීසියාව සහ ඔස්ට්‍රේලියාව කියා සිටී.

මේ වන විට දිවි ගලවා ගත් එකසිය දහ දෙනෙකු ඔස්ට්‍රේලියාවේ ක්‍රිස්මස් දුපත කරා ගෙන ගොස් ඇති බව සමුද්‍ර ආරක්ෂක කාර්යාංශයේ එමි මෙහාන් බී බී සී යට ප්‍රකාශ කළාය.

ඉන්දුනීසියානු මුහුදු සීමාව තුළ සිදුවුවත් බේරා ගත් පිරිස කළ ඉල්ලීමක් අනුව ඔවූන් ඔස්ට්‍රේලියාවේ ක්‍රිස්මස් දුපත කරා ගෙන යන බව එමි මෙහාන් කියා සිටියාය.

මේ යාත්‍රාවේ ගමන් ගනිමින් හුන් දෙසිය හය දෙනා ශ්‍රී ලාංකිකින් බව ඉන්දුනීසියානු ප්‍රකාශකයෙක් සඳහන් කළේය.

අනතුරට පත් පිරිස ගුවනින් නීරික්ෂනය කළ නියමුවන් ලබා දුන් වාර්තා වල තොරතරු හෙළිදරව් කළ කාල් ඔ කලහැන් ප්‍රකාශ කොට සිටියේ පෙරලී ගොස් ඇති යාත්‍රාව මත නැගී සිටින හතලියක් පමණ දෙනා දැකගත හැකි වූ බවයි.

"මේ පිරිසට අවශ්‍ය තරම් ජීවිතාරක්ෂක කබා නැහැ. මරණ සිදු වෙන්න ඇති. එත් දැනට නිශ්චිත සංඛ්‍යා කියන්න බැහැ" යැයි කාල් ඔ කලහැන් කියා සිටියේය.‍‍