දකුණු චීනයේ කම්කරු කැරලි

ග්වොන්දොන්ග් පළාතේ ශාක්ෂි නගරයේ කම්කරු කැරලි Image copyright internet

දකුණු චීනයේ නගරයක කම්කරුවන් කැරලි ගැසීමට පටන් ගැනීමත් සමග එම නගරයේ ආණ්ඩුවේ ගොඩනැගිලි ආරක්ෂා කර ගැනීමට කැරලි මර්දක පොලිසිය යෙදවීමට සිදුවිය.

ග්වොන්දොන්ග් පළාතේ ශාක්ෂි නගරයේ පහර දීම් සිදු කරන්නේ, චීනයේ වෙනත් පළාත් වලින් එහි පැමිණ සිටින සංක්‍රමණික කම්කරුවන් බවයි වාර්තා වන්නේ. එහි කම්කරු කැරලි ගැසීම් නිසා තිස් දෙනකු පමණ තුවාළ ලබා ඇතැයි ද වාර්තා විය.

නගරවාසියකු සමග ඇතිකර ගත් අරෝවක් නිසා පොලිසිය සංක්‍රමණික කම්කරුවකුගේ පුතෙකුට පහර දී ඇති අතර එම තොරතුරු ප්‍රචාරය වීමෙන් පසුවයි, ඉහත කී කැරලි ගැසීම් පැතිර ගොස් ඇත්තේ.

චීන අපනයන ආර්ථිකයේ වේගවත් ඉහළ නැගීමට හේතු වී ඇති ලාභ ශ්‍රමයත් සමග බැඳුන, අඩු වැටුප් සහ සමාජ සංරක්ෂණ අයිතීන් අහිමි වීම ආදී කාරණා මුල්කර ගෙන, එහි නොසන්සුන් තත්වයක් උද්ගතව පවතින්නේ යයි බී බී සී වාර්තා කරුවෙක් ප්‍රකාශ කළේය.