මියන්මාරයේ උප ජනාධිපතිට පදවිය අහිමි වෙයි

Tin Aung  Myint oo Image copyright AP
Image caption Tin Aung Myint oo

දැඩි මතධාරියකු හැටියට සැලකෙන මියන්මාර් උප ජනාධිපතිවරයා පදවියෙන් ඉල්ලා අස්වූ බව එරට බලධාරීන් විසින් තහවුරු කරනු ලැබුනා.

රෝගී තත්වයෙන් පසු වූ උප ජනාධිපති ටින් අවුන්ග් මින්ට් ඌ (Tin Aung Myint Oo ) නිලයෙන් ඉවත් වූ බවට පසුගිය මැයි මස පටන් ආරංචි පැතිර ගොස් තිබු බව වාර්තා කරුවන් ප්‍රකාශ කරනවා. .

මෙම ඉල්ලා අස්වීමෙන් ඇතිවන පුරප්පාඩුව සඳහා නව උප ජනාධිපතිවරයකු නම් කිරීමේ බලය හිමි වන්නේ යුද හමුදා අධිකාරියටයි .

මියන්මාර් යුද හමුදාවට පාර්ලිමේන්තුවේ ආසන වලින් හතරෙන් එකක් හිමි වනවා.

උප ජනාධිපති පදවිය පුරප්පාඩු වූ බව මියන්මාර් නව පාර්ලිමේන්තු සැසි වාරයේදී ද තහවුරු කරනු ලැබුවා.

විපක්ෂ නායිකා අවුන්ග් සාන් සූචි නායකත්වය දෙන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ලීගයේ මන්ත්‍රීවරුන්ද නව පාර්ලිමේන්තු සැසි වාරයට සහභාගීව සිටියා.