හිලරි ක්ලින්ටන් ලාඕස් සංචාරයක

ඇමෙරිකානු රාජ්‍ය ලේකම් හිලරි ක්ලින්ටන් ලාඕස් සංචාරයක නිරතව සිටියි.

ඇමෙරිකානු රාජ්‍ය ලේකම්වරයකු , කොමියුනිස්ට්වාදී පාලනයක් පවතින ලාඕසයේ අවුරුදු හතළිහකට අධික කාලයක් ඇතුළත සංචාරය කරන පළමු අවස්ථාව මෙයයි.

හිලරි ක්ලින්ටන් මෙම සංචාරයේදී , මීකොං ( Mekong ) ගංගාව හරහා යෝධ වේල්ලක් ඉදිකරනු ලැබීම සඳහා ලාඕස් බලධාරීන් විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලැබ ඇති මතභේදයට තුඩු දුන් සැලැස්මක් සාකච්ඡාවට ගැනීමට නියමිතයි.

එම සැලැස්ම පරිසරවාදීන්ගේ දැඩි විරෝධයට ලක් වූවක්.

වියට්නාම් යුද සමයෙහි ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය ලාඕසයට ටොන් විස්සකට අධික බෝම්බ හෙළා ඇති අතර, රාජ්‍ය ලේකම්වරිය තම ලාඕස් සාකච්ඡාවලදී වියට්නාම් යුද්ධයේ ප්‍රථිවිපාක පිළිබඳවත් අවධානය යොමු කරනු ඇත.

ඇමෙරිකාව විසින් හෙළනු ලැබ , පුපුරා නොගිය බෝම්බ ඉවත් කිරීමේ උත්සාහයක නිරතවීමට ලාඕස් පාලනයට අදත් සිදුව තිබේ.