සිරියාවේ අලෙප්පෝ නගරයට දිගටම ප්‍රහාර

සිරියානු ආණ්ඩුවේ හමුදා, අලෙප්පෝ නගරයට දිගටම පහර දෙමින් සිටිති.

රටේ දෙවැනි ප්‍රධාන නගරය වන අලෙප්පෝහි, කැරලිකරුවන් අත පවතින කළාප ඉලක්ක කොට, ප්‍රහාරක හෙලිකොප්ටර් යානා සහ මෝටාර් මගින් පහර දෙන බවයි වාර්තා වන්නේ.

අලෙප්පෝ නගරයේ සලහද්දීන් කලාපය යළි තමන් අතට ගත් බව පවසන සිරියානු ආණ්ඩුව එම ප්‍රදේශය කැරලි කරුවන්ගෙන් මුදා ගත් බව ප්‍රකාශයට පත් කළේය.

එහෙත් සිරියානු කැරලිකරුවන් ආණ්ඩුවේ ප්‍රකාශන ප්‍රතික්ෂේප කළා. කැරලිකරුවන් කියා සිටින්නේ සලහද්දීන් කලාපයේ තවමත් ගැටුම් සිදුවෙමින් ඇති බව.

තවදුරත් අදහස් දක්වන සිරියානු කැරලිකරුවන්, අලෙප්පෝ නගරය සහ තුර්කි දේශ සීමාව යා කෙරෙන ඉතාම වැදගත් මාර්ගයක පාලනය අල්ලා ගත් බවත් කියා සිටියේය.

මේ අතර නිවේදනයක් කළ බ්‍රිතාන්‍ය විදේශ ලේකම් කාර්යාලය, සිරියානු තානාපති අංශයේ ඉතා ජ්‍යෙෂ්ට නිලධාරියෙක් සිරියානු ආණ්ඩුවේ මහජන මර්දනයට විරෝධය පළ කරමින්, පදවියෙන් ඉවත් විනැයි ප්‍රකාශයට පත් කළේය.