පිලිපීනයේ පාසල් විෂය දහරාවට ලිංගික අධ්‍යාපනය ගෙන ඒමේ නව නීතියක්

පිලිපීනයේ පාසල් විෂය දහරාවට ලිංගික අධ්‍යාපනය එක්කිරීමට සහ උපත් පාලන පහසුකම් නොමිලේ සැපයීමට මග සැලසෙන නව නීතියකට එරෙහිව එරට පුජකවරුන් සහ කන්‍යා සහෝදරියන්ගේ මෙහෙයුමෙන් ගෙනගිය විරෝධතා ව්‍යාපාරයකට දහස් ගණනක් කතෝලික ප්‍රජාව සහභාගී වූහ.

මැනිලා අගනුවර පැවැත්වුන රැලියකට සහභාගී වෙමින් සිටි උද්ඝෝෂකයන් කියා සිටියේ, උපත්පාලන සැලසුම් ආධ්‍යාත්මික සාරධර්මවලට හාණිකර වන අතර ,දරුවන් කරදරයක්ය යන මතය එමගින් තහවුරු කෙරෙන බවයි.

සැලසුම් කරනු ලැබ ඇති නව නීතියට , පිලිපීන ජනාධිපති බෙනිනෝ අකිනෝ ගේ සහයෝගය ලැබී තිබේ.

අභිනව නීතිය යටතේ ,දරුවන් දෙදෙනකුට සීමා වන මෙන් පවුල් දිරිගැන්වීමක් ද සිදු කෙරේ.