මැනිලා ගංවතුරින් අසූ දහසකට උන් හිටි තැන් නැහැ

පිලිපීන ජලගැල්ම නිසා මේ වනවිට දහසය දෙනකු මරණයට පත්ව ඇත
Image caption පිලිපීන ජලගැල්ම නිසා මේ වනවිට දහසය දෙනකු මරණයට පත්ව ඇත.

සතියකට අධික කාලයක් ඇද හැළුන ධාරානිපාත වර්ෂාව නිසා , පිලිපීනයේ මැනිලා අගනුවරින් 60% කට අධික භූමිය ජලයට යට වී ඇත.

පිලිපීනයේ ජාතික ආපදා කළමනාකරණ ආයතනයේ ප්‍රධානියා මැනිලා අගනුවර ඇති තත්වය විග්‍රහ කළේ, මහා ජලාශයක් ලෙසයි.

අගනුවර ඇතැම් කලාපයන්හි මහා මාර්ග ගංගා තත්වයට පත්ව තිබෙන අතර මහා ජලකඳකට මැදිව කොටු වී සිටින ජනතාව කරා ලඟා වීමට යුද හමුදාව සහ ස්වේච්ඡා සේවකයන් උත්සාහ ගනිමින් සිටින බවයි, මැනිලා නගරයෙන් ලැබෙන වාර්තා වලින් පැවසෙන්නේ.

එහෙත් තම ගේ දොර හැර දා ගියොත්, ඒවා සොරුන් විසින් කොල්ල කනු ඇතැයි බිය පළ කරන ජනතාව, තම දේපල හැර දා යාම ප්‍රතික්ෂේප කරමින් සිටින බවත් වාර්තා වේ.

පිලිපීන ජලගැල්ම නිසා මේ වනවිට දහසය දෙනකු මරණයට පත්ව ඇති අතර, අසූ දහසකට අධික ජනකායක් තාවකාලික නවාතැන් පොළවල පිළිසරණ පතා ඇත.