සයිප්‍රසයේ විශාලතම බැංකුවේ ප්‍රධානියා ඉල්ලා අස්වෙයි

Bank of Cyprus
Image caption ණය අර්බුදයෙන් ගොඩ ගැනීම සඳහා ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ වැඩ පිළිවෙලක් දියත් කිරීමෙන් අනතුරුවයි බැංකුවේ ප්‍රධානියා ඉල්ලා අස්වී ඇත්තේ

සයිප්‍රසයේ විශාලතම බැංකුවේ ප්‍රධානියා ඉල්ලා අස්විය.

සයිප්‍රසය මුහුණ දී තිබෙන ණය අර්බුදයෙන් ගොඩ ගැනීම සඳහා ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ වැඩ පිළිවෙලක් දියත් කිරීමෙන් අනතුරුවයි බැංකුවේ ප්‍රධානියා ඉල්ලා අස්වී ඇත්තේ.

මේ සඳහා පනවා ඇති කොන්දේසි වලට ඉල්ලා අස්වූ බැංකුවේ ප්‍රධානියා එකඟ නොවූ බවයි වාර්තා වී ඇත්තේ.

මුදල් ඇමති මයිකල් සාරිස් කියා සිටියේ දැනට වසා දමා ඇති බැංකු බ්‍රහස්පතින්දා යලිත් විවෘත කරන බවයි.

කෙසේ වෙතත් බැංකු කටයුතු යථා තත්වයට පත්වීමට තවත් කාලයක් ගතවීමට ඉඩ ඇතැයි මුදල් ඇමතිවරයා කියා සිටියේය.

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර