බුරුමයේ ස්වාධීන පුවත්පත් පළ කිරීමට අවසර

Newspapers in Burma
Image caption පුවත්පත් දහසයකට බලපත් දී ඇතත් දැනට නිකුත් කෙරෙන්නේ පුවත්පත් හතරක් පමණයි

රාජ්‍ය බලාධිකාරය නිම වීමත් සමඟ බුරුමයේ වැසියන්ට අවුරුදු පණහක පමණ කාලයකට පසුව පළමු වතාවට දිනපතා පුවත්පත් තම මනාපය පරිදි තෝරා ගැනීමේ අවස්ථාව උදා වී තිබේ.

මහජන ඡන්දයෙන් බලයට පත් ආණ්ඩුව හඳුන්වා දෙන නව ප්‍රතිසංස්කරණ යටතේයි, බුරුමවාසීන්ට එවැනි නිදහසක් අත් වී තිබෙන්නේ.

පුවත්පත් දහසයකට බලපත් දී ඇතත් දැනට නිකුත් කෙරෙන්නේ පුවත්පත් හතරක් පමණයි.

"දිනපතා පුවත්" යන තේරුම දෙන "Kyaw Min Swe" බුරුම පුවත්පතේ කතුවරයා බීබීසී යට අදහස් දක්වමින්, දිගුකලක් ආඥා දායක යුද හමුදා පාලනයක් යටතේ ජීවත් වීමට සිදු වුන ජනතාවට මෙය ඉතාම ප්‍රබෝධ ජනක දවසක් වන බවත්, මෙවක් පටන් මාධ්‍යවේදීන්ට වාරණයකින් තොරව මහජනතාවට ප්‍රවෘත්ති සම්පාදනය කිරීමේ අවස්ථාව උදාවෙන බවත් සඳහන් කළේය.