ඕස්ට්‍රේලියාවේ ළමා ලිංගික අපචාර විභාග කිරීමට රාජකීය කොමිසමක්

ඕස්ට්‍රේලියාවේ ළමා ලිංගික අපචාර පිළිබඳව විභාග කිරීමට පත්කොට ඇති රාජකීය කොමිසමක් එහි වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරයි.

අදාළ පරීක්ෂණයේදී ඉතා අපහසු තත්වයන් ඇති කෙරෙන ඇතැම් සත්‍යය කරුණු හෙළිදරව් විය හැකි බවට ඕස්ට්‍රේලියානු අගමැතිනි ජුලියා ගිලාඩ් අනතුරු අඟවා තිබිණ.

රාජකීය කොමිසමේ වැඩ ආරම්භ කරන ලද්දේ ඉන් අනතුරුවයි.

කොමිසම පිහිටුවන ලද්දේ පූජකවරුන්ට එරෙහිව රට පුරා එල්ල වෙමින් පවතින දැඩි විවේචන සහ රෝමානු කතෝලික සභාව ඒවා වසන් කිරීමේ ප්‍රයත්නයක නිරත වන බවට ඉදිරිපත් වෙමින් ඇති විවේචන වලට ප්‍රතිචාරයක් වශයෙන්.

දේවස්ථාන, ක්‍රීඩා සමාජ, අනාථ නිවාස සහ රැඳවුම් මධ්‍යස්ථාන ආදී ස්ථානයන්හි සිදු කෙරිනැයි පැවසෙන ළමා ලිංගික අපචාර සම්බන්ධයෙන් අදහස් දැක්වීමට පන්දහසකට අධික සාක්ෂිකරුවන් ඉදිරිපත් වනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු වෙයි.

මේ වසර අවසානයේදී ප්‍රසිද්ධියේ සිදු කෙරෙන විභාග ආරම්භ කරනු ලැබීමට පෙර, රාජකීය කොමිසම පෞද්ගලික මට්ටමින් කරුණු විමසන බවයි නිවේදනය කෙරුනේ.