ළමා ලිංගික අපචාර පිටුදකින්න - පාප්වහන්සේ

Pope Francis
Image caption ඇතැම් දේවගැතිවරුන් විසින් සිදුකරන ලද ලිංගික අපචාර නිසා කතෝලික සභාව දුෂ්කර තත්වයකට පත්ව ඇති කාල වකවානුවකයි, පාප්වහන්සේට පදවිය භාර ගැනීමට සිදු වුනේ

ළමා ලිංගික අපචාර පිටු දැකීම සඳහා අධිෂ්ටාන සහගත වන මෙන් පළමු ප්‍රැන්සිස් පාප්වහන්සේ රෝමානු කතෝලික සභාවෙන් ඉල්ලා සිටියහ.

පාප් පදවියට පත්වීමෙන් පසු උන්වහන්සේ ළමා ලිංගික අපචාර සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශයක් සිදුකළ පළමු අවස්ථාව මෙයයි.

සිය ප්‍රධාන දේවධර්මාචාර්ය වරුන් සමඟ පැවැත්වූ සාකච්ඡාවකදී අදහස් පළකළ ශුද්ධෝත්තම ප්‍රැන්සිස් පාප්වහන්සේ, ඉහත කී ආකාරයේ ඕනෑම අපරාධයක් කරන්නවුන් විසින් ඔවුන්ගේ ක්‍රියාවන්හි වගකීම භාරගත යුතුව ඇති බව සඳහන් කළහ.

ආගමික සභාව කෙරෙහි ඇති විශ්වාසය පවත්වා ගැනීම අතින් එවැනි පිළිවෙතක් අනුගමනය කරනු ලැබීම ඉතාම වැදගත් බවයි, පාප්වහන්සේ සඳහන් කරන්නේ.

ඇතැම් දේවගැතිවරුන් විසින් සිදුකරන ලද ලිංගික අපචාර රාශියක් නිසා කතෝලික සභාව දුෂ්කර තත්වයකට පත්ව ඇති කාල වකවානුවකයි, පළමු ප්‍රැන්සිස් පාප්වහන්සේට පදවිය භාර ගැනීමට සිදු වුනේ.