ඊජිප්තු නීතිපතිට ඉල්ලා අස්වන ලෙසට බලපෑම්

ඊජිප්තුවේ අධිකරණ පද්ධතියේ එක්සත් භාවය රැකගැනීම සඳහා තම තනතුරින් ඉල්ලා අස්වන ලෙස ඊජිප්තු නීතිපතිවරයාගෙන් එරට පවතින ඉහළම අධිකරණ මණ්ඩලය දැඩි ඉල්ලීමක් කර තිබේ.

ඊජිප්තු ජනාධිපතිවරයා විසින් තලාත් අබ්දුල්ලා එරට නීතිපති වරයා වශයෙන් පත් කිරීම පිළිබඳව ඊජිප්තුවේ නීතිඥ වරුන් සහ විනිශ්චයකාර වරුන් දින ගණනක් තිස්සේ සිය විරෝධතාව පල කරන ලදී.

නීතිපති තලාත් අබ්දුල්ලා මෑතකදී එරට ජනාධිපති වරයා විවේචනය කළ මාධ්‍ය වේදීන් කිහිප දෙනෙකුටම වරෙන්තු නිකුත් කල අතර එම ක්‍රියා කලාපය එරට නීති පද්ධතිය තුළ මත භේදයන්ට හේතු විය.

නීතිපති වරයාගේ ක්‍රියා කලාපය, ජනාධිපතිවරයා විසින් අධිකරණ පද්ධතියට ඇඟිලි ගැසීමක් ලෙස දකින ඊජිප්තුවේ බොහෝ නීතිඥයන් කියා සිටින්නේ මෙය නීතියේ ස්වාධීනත්වයට හානි පමුණුවා ඇති බවයි.