මාලි රාජ්‍යයට ගිය ප්‍රංශ හමුදා ආපසු යෑම ඇරඹෙයි

බටහිර අප්‍රිකාවේ මාලි දේශයට යවන ලද ප්‍රංශ හමුදා ආපසු ගෙන්වා ගැනීම ආරම්භ වී ඇති බව ප්‍රංශය ප්‍රකාශ කර සිටී.

ඉස්ලාමීය කැරළි කරුවන් හා සටන් වැදුනු සොල්දාදුවන් සිය දෙනෙක් පමණ සියරට ගෙන්වා ගැනීමට පෙර සයිප්‍රසයට යැවු බවයි ප්‍රංශය කියා සිටින්නේ.

ප්‍රංශ හමුදා භටයින් හාර දහසක්

මාලි අගනුවර වන බමාකෝ අත්පත් කර ගැනීමට උත්සහා කරමින් සිටි ඉස්ලාමිය සන්නද්ධ කන්ඩායමක් මැඩලීමට ප්‍රංශ හමුදා භටයින් හාර දහසක් පමණ යැවු බව ප්‍රංශය කියා සිටි අතර මේ වසර අවසන් විට ප්‍රංශ හමුදා භටයින් ගේ සංඛ්‍යාව දහසක් දක්වා අඩු කිරීමට නියමිතයි.