චීනයේ හිටපු ප්‍රවාහන ඇමතිවරයකුට එරෙහිව නඩු

චීනයේ දුම්රිය ප්‍රවාහනය භාර, හිටපු ඇමතිවරයකුට එරෙහිව අල්ලස් ගැනීම සහ බලය අයුතු ආකාරයට පාවිච්චි කිරීමේ චෝදනා යටතේ නඩු පවරා තිබේ.

ලියු ෂිජුන් (Liu Zhijun) නම් හිටපු ඇමතිවරයා, කලක් චීන පාලනය තුළ බලවත් පුද්ගලයෙක්.

චීන නීති නිලධාරීන් කියා සිටින්නේ, අධි වේගී දුම්රිය ජාලය තවදුරටත් ව්‍යාප්ත කිරීම භාරව ක්‍රියා කළ ලියු ෂිජුන් (Liu Zhijun) හිටපු ඇමතිවරයා මහජනතාවට ,මහජන දේපලවලට සහ ආණ්ඩුවේ අභිලාෂයන්ට විශාල හාණියක් සිදුකර ඇති බවයි.

සිදුව ඇති අලාභය අති විශාල පාඩුවකැයි පවසන චීන අධිකරණ නිලධාරීන්, සිද්ධියට අදාළ තත්වයන් අතිශයින්ම බරපතල බවයි, කියා සිටින්නේ.

රට තුළ දූෂණ මැඩලන බවට චීනයේ නව නායක, ෂි ජින්පින් Xi Jinping විසින් දෙන ලද ප්‍රතිඥාව ක්‍රියාවට නැංවෙන්නේ කෙසේද යන්න, ලියු ෂිජුන් (Liu Zhijun) ඇමතිවරයාට එරෙහි විභාගයේ තීන්දුව මගින් පෙන්නුම් කෙරෙන බවයි, වාර්තාකරුවන් පවසන්නේ.

හිටපු ඇමතිවරයාට එරෙහි චෝදනා වලට ඔහු වැරදිකරු යයි තීන්දු කෙරුනොත්, ඔහු දීර්ඝ කාලීන සිර දඬුවමකට හෝ මරණීය දණ්ඩනයට හෝ යටත් කළ හැකි වෙයි.