යුද්ධයේ ලිංගික දුෂණය මැඩීමට ඩොලර් කෝටි තුන හමාරක්

  • 2013 අප්‍රේල් 11

යුද්ධයේ ආයුධයක් ලෙසින් ලිංගික දුෂණය යොදා ගැනීම මුළුමනින්ම නැති කරදැමීමේ මුල් පියවර තැබු වග G 8 ආර්ථික බලවතුන්ගේ හවුල නිවේදනය කරයි.

එය ඓතිහාසික ප්‍රතිඥාවක් ලෙසටයි ඔවුන් විසින් හඳුන්වා දෙනු ලැබුවේ.

බ්‍රිතාන්‍ය විදේශ අමාත්‍ය විලියම් හේග් කියා සිටියේ අපරාධ කළ බවට සැක කැරෙන අයට නඩු පැවරීමේ වගකීමෙන් ජිනීවා සම්මුතියට අත්සන් තබා ඇති සියල්ලෝම බැඳෙන වගට G 8 විදේශ අමාත්‍ය වරුන් ගිවිස ගත් බව.

ලිංගික ප්‍රචණ්ඩත්වය සිතා ගත නොහැකි තරමේ දුක් පීඩා ගෙන දෙන බවත් ගැටුම් අවුළුවා ලන බවත් ඔහු ප්‍රකාශ කළේය. ගැටලුවට මුහුණ දීමේදී අනාගතයේදී නඩු පැවරීම පිණිස සිද්ධි වාර්තා කිරීමටත්, නීති ආධාර සැපයීමටත් G8 සමුළුව ඩොලර් කෝටි තුනහමාරක් පිරිනැමීමට නියමිතයි.

ලිංගික ප්‍රචන්ඩතාව මැඩලීමට සාම සාධක බලකා ඇතුළු සොල්දාදුවන් පුහුණු කිරීමද සිදු කැරෙනු ඇති බවයි, බ්‍රිතාන්‍ය විදේශ අමාත්‍යවරයා ලන්ඩනයේදී මාධ්‍යවේදීන් හමුවේ කියා සිටියේ.