මිනිසාගේ ආදිතම මුතුන් මිත්තා ප්‍රතිනිර්මාණය කෙරේ

Human ancestors
Image caption ජොහැන්නස්බර්ග් අසල පැරණි ගුහා සංකීර්ණයක කල කැණීම් වලදීයි, එකම පවුලට අයත් බවට සැක කෙරෙන මෙම ඇටසැකිලි සොයාගනු ලැබුනේ

මානව වර්ගයාගේ ආදිතම මුතුන් මිත්තා ගේ සැබෑ ස්වරූපය නිරූපණය කරමින් මෙතෙක් සිදුකල අතිශය සාර්ථක ප්‍රතිනිර්මාණය ජාත්‍යන්තර විද්‍යාඥ කණ්ඩායමක් විසින් ප්‍රදර්ශනය කෙරිණ.

වසර විසි ලක්ෂයකට පෙර ජීවත්වූ ආදි මානවයන්ට අයත් ඇටසැකිලි තුනක කොටස් විශ්ලේෂණය කිරීමෙන් හෙළිවී තිබෙන අන්දමට මෙම ආදි ජීවියා ගේ උකුල් ඇටය, අත් හා දත් වත්මන් මිනිසාට සමාන වන අතර පාද චිම්පන්සීන්ගේ පාදයනට සමාන බවක් උසුලයි.

දෙදහස් අටේදී දකුණු අප්‍රිකාවේ ජොහැන්නස්බර්ග් අසල පැරණි ගුහා සංකීර්ණයක කල කැණීම් වලදීයි, එකම පවුලට අයත් බවට සැක කෙරෙන මෙම ඇටසැකිලි සොයාගනු ලැබුනේ.

ප්‍රකාශයට පත්වී තිබෙන තොරතුරු වලට අනුව මෙම සත්ව විශේෂයෙන් කොටස් ගස් නැග ජීවත්වූ අතර තවත් පිරිසක් ඇවිදිමින් කල් ගත කළ බවත්, සමහර කොටස් මහ පොළවේත් ගස් වලත් යන දෙතැන හැසිරෙමින් කල් ගත කළ බවත් පැවසේ.