හිටපු හමුදා පාලක පර්වේස් මුෂාරෆ් ගේ ඇප ප්‍රතික්ෂේපයි - අත් අඩංගුවට ගැනීමට නියෝග

පාකිස්තානයේ හිටපු හමුදා පාලක, පර්වේස් මුෂාරෆ් ගේ ඇප ප්‍රතික්ෂේප කරමින් ඔහු වහා අත් අඩංගුවට ගැනීමට නියම කළ සැනින් හිටපු ජනාධිපතිවරයා අධිකරණය භූමියෙන් පලා යයි.

තම පෞද්ගලික ආරක්ෂකයන් පිරිවරාගත් හිටපු ජනාධිපති මුෂාරෆ්, වෙඩිනොවදින රථයක නැගී ඉස්ලාමාබාද් නගරය ආසන්නයේ පිහිටි දැඩි ලෙස ආරක්‍ෂිත ගොවිපොලකට ගොස් සිටින බව වාර්තා වී ඇත.

එම ස්ථානයට ගොස් සිටින බී බී සී වාර්තාකරුවෙක් ප්‍රකාශ කරන්නේ, මුෂාරෆ් අත් අඩංගුවට ගැනීමේ කිසිදු සුදානමක් දක්නට නොමැති බවයි.

ඔහු අත් අඩංගුවට ගැනීමට කළ නියෝගයට එරෙහිව අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කිරීමේ කටයුතු, හිටපු ජනාධිපතිවරයාගේ නීතීඥයින් විසින් ආරම්භ කර ඇති බවද වාර්තාකරුවෝ පැවසුහ.