කැමරුන්හි ප්‍රංශ ප්‍රාණ ඇපකරුවන් නිදහස්

french family

කැමරුන්හි පැහර ගන්නා ලද ප්‍රංශ පවුලක් නිදහස් කොට තිබේ.

ළමුන් ඇතුළු පවුලේ සාමාජිකයින් හත් දෙනා මනා සුවයෙන් පසුවෙන බව ප්‍රංස බලධාරිහු ප්‍රකාශ කළහ.

මෙම පවුල නිදහස් කර ගැනීම සඳහා කිසිදු කප්පාම් මුදලක් නොගෙවූ බව ප්‍රංශ ජනාධිපති ෆ්රාන්සේස් හොලන්දේ ප්‍රකාශ කළේය.

කැමරුන්හි නයිජිරියානු දේශ සීමාව අසළ නිවාඩුවක් ගත කරමින් සිටි මේ පවුල මෝටර් බයිසිකල් වලින් පැමිනි තුවක්කුකරුවන් පිරිසක් විසින් පැහැර ගන්නා ලදී.

මුස්ලිම් සිරකරුවන් නිදහස් නොකලහොත් මෙම පවුලේ සාමාජිකින් මරා දමන බව තුවක්කුකරුවෝ කියා සිටියහ.

තමන් බොකෝ හරාම්, නයිජීරියානු සන්නද්ධ කණ්ඩායමට අයත් බවයි ඔවුන් කියා සිටියේ.