ඉරාක මැතිවරණයට දැඩි ආරක්ෂාව

ඉරාකයේ ජනතාව, සිය ප්‍රාන්ත ආණ්ඩුකාරවරුන් සහ ප්‍රාදේශීය පාලන මණ්ඩලවල නියෝජිතයන් තෝරා පත්කර ගැණීම සඳහා ඡන්දය පාවිච්චි කරමින් සිටින බව බැග්ඩෑඩ් නුවරින් ලැබෙන වාර්තා මගින් ප්‍රකාශ වෙයි.

ඉරාක් භූමියේ රඳවනු ලැබ සිටි ඇමෙරිකානු හමුදා, මින් වසරකට අධික කාලයකට පෙර ඉවත්කර ගනු ලැබීමෙන් පසු පැවැත්වෙන පළමු ඡන්ද විමසීම මෙයයි.

හිටපු ජනාධිපති සදාම් හුසේන්ගේ පාලනය මෙයින් දශ වසරකට පෙර පෙරළා දමනු ලැබීමෙන් අනතුරුව, ඉරාකයේ දේශපාලන ස්ථාවරභාවය උරගා බැලෙන මොහොතක් හැටියටයි, මෙම ඡන්දය විශ්ලේෂකයන් විසින් විග්‍රහ කරනු ලබන්නේ.

ඡන්ද විමසීම් ආරම්භ කරනු ලැබීමට නියමිතව තිබියදී පසුගිය දිනවල රට පුරා මහාපරිමාණයෙන් ප්‍රචණ්ඩ පහරදීම් පැතිර ගිය අතර, එම තත්වය යටතේ සුන්නි ආධිපත්‍යය සහිත ඉරාක් ප්‍රාන්ත දෙකක ඡන්ද විමසීම් කල්තැබීමට, ෂියා දේශපාලනඥයන් විසින් නායකත්වය දෙනු ලබන බැග්ඩෑඩ් පාලනයට සිදු විය.