සවුදි අරාබි නීතිවේදියාට එරෙහි පියවර නතරකරන්නැයි ඉල්ලීමක්

විනිසුරුවරයෙකුගේ වැඩ කටයුතු විවේචනය කළ නීතිවේදීකුට එරෙහිව ගෙන ඇති පියවරනතර කරන්නැයි හියුමන් රයිට්ස් වොච් මානව හිමිකම් සංවීධානය සවුදි අරාබියානු ආණ්ඩුවෙන් ඉල්ලා සිටී.

අධිකරණයට අපහාස කීරීම සහ රට අපකීර්තියට පත් කිරීමේ චෝදනා, අබු -අල් -කහීර් නම් මෙම නීතිවේදීයාට එරෙහිව ගොනු කොට තිබේ.

මානව හිමිකම් සංවීධානය කියා සිටින්නේ මෙම නීතිවේදියා හුදෙක් තම අදහස් පළ කිරීමේ අයිතිය භාවිතා කළ බවයි.

අබු -අල් -කහීර් නීතිවේදීයා පවසන් නේ, පියා අතින් දුෂණය වූ කාන්තාවකගේ නඩුවක් ඇසු විනිසුරුවරයෙකුගේ වැඩ කටයුතු පිළිගත නොහැකි වූ බැවින් ඒ පිළිබඳව තමන් විවේචනයක් ඉදිරිපත් කළ බවයි.