නයිජීරියාවේ ගැටුම් වලින් විශාල පිරිසක් මියයයි

උතුරු දිග නයිජීරියාවේ බගා නුවර
Image caption උතුරු දිග නයිජීරියාවේ බගා නුවර

රජයේ හමුදා සහ ඉස්ලාමීය සටන්කාමීන් අතර දරුණු සටන් වලින් මියගිය අයගේ සිරුරු වල දමමින් සිටින බව උතුරු දිග නයිජීරියාවේ බගා (Baga) නුවර වැසියන් ප්‍රකාශ කර සිටියි.

ගැටුම් හමුවේ පලා ගිය පුද්ගලයන් පවසන්නේ පෙරලා පැමිණි තමනට මං මාවත් දිගේ විසිරී තිබුණු මළ සිරුරු හමුවූ බවයි.

එකසිය අසූ පහක්

මියගිය සංඛ්‍යාව එකසිය අසූ පහක් බවයි වාර්තා වෙන්නේ.

එසේ වෙතත් හමුදා නිලධාරීන් එය ප්‍රතික්ෂේප කළේ සංඛ්‍යා වැඩියෙන් දක්වා ඇති බව පවසමින්.

රජයේ බලධාරීන් ප්‍රකාශ කරන පරිදි පැය ගණනක් තිස්සේ පැවැති වෙඩි තබා ගැනීම් මැද රොකට් බල ග්‍රෙනේඩ් වලින් ප්‍රහාර එල්ලවී ඇත.