යුරෝපා සංගමය බුරුමයට එරෙහිව ක්‍රියාත්මක කළ ආර්ථික සම්බාධක රැසක් ඉවතට

යුරෝපා සංගමය විසින් බුරුමයට එරෙහිව ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබූ ආර්ථික සම්බාධක වලින් බහුතරයක් ඉවත් කිරීමට යුරෝපා සංගමය විසින් තීරණය කර ඇත.

යුරෝපා සංගමයට අයත් ඇමතිවරු, ආයුධ වෙළෙඳාම හැර බුරුමයට එරෙහි අනෙකුත් සියලු සම්බාධක ඉවත් කිරීමට එකඟ වුහ.

බුරුමයේ හමුදා පාලනය විසින් සිදුකරනු ලැබූ දේශපාලන ප්‍රතිසංස්කරණ අගය කළ යුරෝපා සංගමය, සම්බාධක ඉවත් කිරීමට ගත් පියවර, බුරුමය හා පවත්නා සබඳතාවන්හි නව පිටුවක් පෙරලූ බව ප්‍රකාශ කළහ.

බුරුම විපක්ෂ නායිකා ඕන් සන් සුචි යුරෝපා සංගමය විසින් ගනු ලැබූ තීරණය පිළිබඳව ප්‍රසාදය පළ කළාය .

මේ අතර, හියුමන් රයිට් වොච් සංවිධානය ඇතුළු මානව හිමිකම් සංවිධාන පවසන්නේ බුරුමයට එරෙහි සම්භාධක ඉවත් කිරීමට ප්‍රමාණවත් අන්දමේ වෙනස්කම් තවමත් සිදුව නැති බවයි.

රෝහින්ග්‍යා මුස්ලිම් ජනතාව ඝාතනය කරමින් මානව වර්ගයාට එරෙහි අපරාධ සහ වර්ගවාදී සංහාර සිදුකිරීම පිලිබඳ චෝදනා බුරුමයට එරෙහිව එල්ලවී ඇති අතර, දරුණු අපරාධ සිදු කිරීම සඳහා ආරක්ෂක හමුදා සහාය ලැබී ඇති බවට පිළිගතහැකි සාක්ෂි ලැබී ඇති බවද මානව හිමිකම් සංවිධාන ප්‍රකාශ කරයි.