ඉරාකයේ හමුදාව සහ සුන්නි ආණ්ඩු විරෝධීන් අතර ඇතිවූ ගැටුමින් විසි හත් දෙනෙක් මරුට

iraq

ඉරාකයේ හමුදාව සහ සුන්නි ආණ්ඩු විරෝධීන් අතර ඇතිවූ ගැටුමින් විසි හත් දෙනෙක් මිය ගොස් තිබේ.

කාලාන්තරයක් තිස්සේ හවිහ්ජා නගරයේ පැවැත්වුණු විරෝධතා මැඩ පැවැත්වීමට ඉරාකයේ හමුදාව කටයුතු කළ අවස්ථාවේදී මෙම ගැටුම හට ගෙන ඇති අතර හමුදාව කියා සිටින්නේ ආයුධ සන්නද්ධ සුන්නි සටන් කාමීන් අත් අඩංගුවට ගැනීම සඳහා තමන් පියවර ගද්දී තමන්ට ප්‍රහාර එල්ලවූ බවයි.

සුන්නි මුස්ලිම්වරුන් කියා සිටින්නේ ෂියා මුස්ලිම් පාලකයින් තමන්ට දැනට වඩා හොඳින් සැලකිය යුතු බවයි.