වැඩපොළේ ආරක්ෂාව ඉල්ලා ඩකා නුවර පෙළපාලි

බංග්ලාදේශයේ දහස් සංඛ්‍යාත කම්කරු ජනතාව, තම ආරක්ෂාව නංවා ලීමට පියවර ගන්නා මෙන් ආණ්ඩුවට බල කරමින්, ඩකා අගනුවර වීදි ඔස්සේ පෙළපාලියෙන් ගමන් ගත්හ.

ඔවුන් එවැනි උද්ඝෝෂණ ව්‍යාපාරයක නිරත වුනේ, අටමහල් ගොඩනැගිල්ලක් පසුගිය සතියේ කඩාවැටීමෙන් සිදු වූ මහජන ජීවිත විනාශයෙන් පසුව.

ගොඩනැගිල්ල කඩා වැටීමේදී හාරසීයකට අධික කම්කරුවන් මරණයට පත් වී ඇති අතර, තවත් ගණනාවකට සිදුවුණ දෙයක් දැනගන්නට නොමැති බවයි, බංග්ලාදේශ් නිලධාරීන් පවසන්නේ.

එම කම්කරුවන් කඩා වැටුන ගොඩනැගිල්ලේ සුන්බුං අතර හිරවී ඇතැයි සැක කෙරෙයි.

අද ඩකා අගනුවර ඔස්සේ ගමන් ගත් කම්කරුවන් කියා සිටියේ, අනාරක්ෂිත මට්ටමක පැවැති ගොඩනැගිල්ලේ සේවකයන් වැඩෙහි යෙදූ එහි අයිතිකරු, මොහමඩ් සොහෙල් රානා (Mohammed Sohel Rana), මරණීය දණ්ඩනයට යටත් කළ යුතු බවයි.

මොහමඩ් සොහෙල් රානා ,තට්ටු හතරකට පමණක් සීමා විය යුතු සිය ගොඩනැගිල්ල තට්ටු අටක් බවට පත්කර ගෙන තිබුනේ සැළසුම් අවසරයක් ලබා නොගනිමින්.