පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය සමුළුව ශ්‍රී ලංකාවේ පැවැත්වීම සඳහා ඕස්ට්‍රේලියාවේ සහාය

Image caption ඕස්ට්‍රේලියානු සංක්‍රමණ හා පුරවැසිභාවය පිළිබඳ අමාත්‍ය බ්‍රෙන්ඩන් ඕ කොනර්

පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය රාජ්‍ය නායක සමුළුව ශ්‍රී ලංකාවේ පැවැත්වීම සඳහා ඕස්ට්‍රේලියාවේ පුර්ණ සහාය ලබාදෙන බවත්, තම රට එම සමුළුවට සහභාගී වීමට තීරණය කර ඇති බවත්, ඕස්ට්‍රේලියානු සංක්‍රමණ හා පුරවැසිභාවය පිළිබඳ අමාත්‍ය බ්‍රෙන්ඩන් ඕ කොනර් ප්‍රකාශ කරයි.

"ඕස්ට්‍රේලියානු අත්දැකීම් වලට අනුව සමුළුවේ කටයුතු සඳහා ප්‍රායෝගික උපදෙස් ලබා දීමට අපි සූදානම්", යයි ද ඔහු තවදුරටත් කියා සිටියා.

උගත් පාඩම් හා සංහිඳියා කොමිසම

කොළඹදී මාධ්‍යවේදීන් අමතා කතා කරමින්, ඕස්ට්‍රේලියානු ඇමැතිවරයා වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ,රටේ අනාගත අභිවෘද්ධිය සඳහා උගත් පාඩම් හා සංහිඳියා කොමිසම මගින් ඉදිරිපත් කෙරුණු නිර්දේශ යතාර්ථයක් බවට පත් කිරීමට ක්‍රියාත්මක වන මෙන් ශ්‍රී ලංකා රජය වෙත පැහැදිළිව අවධාරණය කර සිටි බවයි.

සාමය හා සමෘද්ධිය සඳහා සුදුසු මඟ

ශ්‍රී ලංකාවට ආවේනික දර්ශක අනුව සකස් කළ එම නිර්දෙශයනට අනුව කටයුතු කිරීම, සාමය හා සමෘද්ධිය සඳහා සුදුසු මඟ බව තම රජයේ මතය බවද අමාත්‍ය බ්‍රෙන්ඩන් ඕ කොනර් ප්‍රකාශ කළේය.

පසුගිය අගෝස්තු මාසයේ සිට ඔස්ට්‍රේලියාවේ සංක්‍රමණ ප්‍රතිපත්තිය වෙනස්කර ඇති බවත්, ජීවිතය පරදුවට තබා අවදානම් ගමනක නොයෙදී ඔස්ට්‍රේලියාවට සංක්‍රමණය වන නිවැරදි ක්‍රමය අනුගමණය කරමින් එහි පදිංචියට පැමිණෙන්නන් පිළිගැනීමට තම රට සුදානම් බවත්, ඇමැතිවරයා ඉහත කී මාධ්‍ය හමුවේදී වැඩිදුරටත් සඳහන් කර තිබිණ.