මැතිවරණ නීති රීති උල්ලංඝනය කරන බවට මැලේසියානු විපක්ෂයෙන් චෝදනා

මැලේසියාවේ අගමැති නජීබ් රෂාක්, මැතිවරණ නීති රීති උල්ලංඝනය කරන බවට විපක්ෂය විසින් කරනු ලබන චෝදනා, ප්‍රතික්ෂේප කරයි.

විපක්ෂය පවසන්නේ, ඉතාම දැඩි තරඟයක් පවතින මැතිවරණ කොට්ඨාශ කරා දහස් ගණනක් ඡන්දදායකයන් ගෙනයාම සඳහා අගමැතිවරයා මුදලට ගුවන් යානා යොදා ගනිමින් සිටින බවයි.

මැලේසියාවේ මහමැතිවරණය පැවැත්වෙන්නේ හෙට ඉරිදා.

පාලක, එක්සත් මැලේ ජාතික පක්ෂය (UMNO) කියා සිටින්නේ, මහජනතාවට තම ගම්බිම් කරා ගොස් ඡන්දය දීම පහසු කිරීම සඳහා ගනු ලබන උත්සාහයේ කොටසක් හැටියට එම ගුවන් යානා යොදා ගන්නා අතර, ඒ සඳහා පක්ෂයේ ආධාරකරුවන් විසින් මුදල් ගෙවනු ලබන බවයි.

අගමැති කාර්යාලයෙන් එම ගුවන් යානා සඳහා කිසිදු ගෙවීමක් නොකරන බවයි ,එක්සත් මැලේ ජාතික පක්ෂය පවසන්නේ.

මැලේසියානු ඉතිහාසයේ ඉතා උණුසුම් තරඟකාරී තත්වයක් දක්නට ලැබෙන මහා මැතිවරණය මෙයයි.

ඉහත කී කාරණයට අමතරව,තවත් බොහෝ මැතිවරණ දූෂණ සිදුවෙමින් ඇති බවයි, මැලේසියානු විපක්ෂය කියා සිටින්නේ.