චීන බැංකුවක් උතුරු කොරියානු රජයේ බැංකුවක ගිණුම් අත්හිටුවයි

china money

උතුරු කොරියානු රජයේ බැංකුවක් චීනයේ ප්‍ර ධාන පෙළේ බැංකුවක පවත්ත්වාගෙන ගිය ගිණුම් අත්හිටුවා ඇත.

එහෙත් ගිණුම් අත්හිටුවීමට බලපෑ හේතු කවරක්දැයි චීන බැංකුව ප්‍රකාශ කොට නැත.

උතුරු කොරියාව මෑතදී සිදු කළ න්‍යෂ්ඨික අත් හදා බැලීම්වලින් අනතුරුව එම බැංකුවට එරෙහිව ආර්ථික සම්බාධක පනවන බව ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය ප්‍රකාශ කළේය.

උතුරු කොරියාවට එරෙහිව ආර්ථික සම්බාධක පනවන මෙන් එක්සත් ජනපදය සිය මිතුරන්ගෙන් ද ඉල්ලා සිටි අතර, උතුරු කොරියාවේ හැසිරීම පාලනය කිරීම සඳහා උපකාර කරන්නැයි චීනයෙන්ද ඉල්ලීමක් කොට තිබින. උතුරු කොරියානු බැංකුව සමඟ පවත්වන ගණුදෙණු නතර නොකළහොත් ඒ සඳහා වන්දි ගෙවීමට සිදුවනු ඇතැයි ඇමෙරිකාව ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය ආයතනවලටද දැනුම් දී තිබේ.