ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයට අනතුරු ඇඟවීමක්

john carry
Image caption මොස්කව් නගරයේදී ඇමෙරිකානු රාජ්‍ය ලේකම් ජෝන් කෙරී සමඟ පැවැත්වූ සාකච්ඡා

ක්‍රේම්ලිනය සතුටු කෙරෙන ආකාරයේ ප්‍රකාශන කිරීම මගින් රට ඒකාධිපති පාලන ක්‍රමයක් දෙසට තල්ලු කිරීමෙන් වලකින මෙන්, රුසියාවේ මානව හිමිකම් සංවිධාන ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයට අනතුරු ඇඟවීමක් කොට ඇත.

රුසියාවේ මානව හිමිකම් සංවිධාන එවැනි අදහසක් පළ කළේ වලින් අනතුරුවයි .

බී බී සී වාර්තාකරුවෙක් පවසන්නේ,රුසියාවත් සමග කිට්ටු සම්බන්ධතා ගොඩ නගා ගැනීම ඇමෙරිකානු උවමනාව බව රාජ්‍ය ලේකම්වරයා ඉතාම පැහැදිලිව කියා සිටි බවයි.