සිරියාවේ අර්බුදය හමාර කිරීමට ප්‍රතිඥා

Image caption එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ සහ අරාබි සංගමයේ විශේෂ නියෝජිත ලක්දාර් බ්‍රහිමි

සිරියාවේ අර්බුදය අවසානයකට ගෙන ඒමට කැප වෙන බවට, රුසියාව සහ ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය විසින් දෙන ලද ප්‍රතිඥාව එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ සහ අරාබි සංගමයේ විශේෂ නියෝජිත ලක්දාර් බ්‍රහිමිගේ ප්‍රසාදයට හේතු වී ඇත.

බලවත් රටවල් දෙකේ නව ස්ථාවරය ලක්දාර් බ්‍රහිමි විසින් විග්‍රහ කරන ලද්දේ,මෑත භාගයේ අසන්නට ලැබුන බලාපොරොත්තු තැබිය හැකි එකම පුවත හැටියටයි.

සිරියානු අර්බුදය සම්න්ධයෙන් ජාත්‍යන්තර සමුළුවක් කැඳවන බව ඊයේ නිවේදනය කළ රුසියාව සහ එක්සත් ජනපදය,මොස්කව් නගරයෙහි පැවැත්වෙන සාකච්ඡාවලින් අනතුරුව, සිරියානු ආණ්ඩුව සහ කැරලිකාර කණ්ඩායම් අතර සංවාදයක් ආරම්භ කිරීමට ඔවුන් දිරි ගන්වන බවට එකඟතාවයක් ද ඇති කර ගෙන තිබුනි.