රමල්ලා නගරය අසල ඊශ්‍රායෙල ජනාවාසයක තුන්සියයකට අධික නිවාස

පලස්තීනයේ බටහිර ඉවුරේ රමල්ලා නගරය අසල ඊශ්‍රායෙල ජනාවාසයක තුන්සියයකට අධික නිවාස සංඛ්‍යාවක් ඉදි කිරීමට ඉඩ සැලසීම ඊශ්‍රායලයේ සාමවාදීන්ගේත් පලස්තීන බලධාරීන්ගේත් කෝපයට හේතු වී තිබේ.

ජ්‍යෙෂ්ට පලස්තීන නිලධාරී සයෙබ් එරෙකත් (Saeb Erekat) කියා සිටියේ මෙය ඊශ්‍රායෙල් - පලස්තීන සාකච්ඡා යළි ආරම්භ කිරීමේ ඇමරිකා එක්සත් ජනපද උත්සාහය කඩාකප්පල් කිරීමේ දැනුවත් වෑයමක් බවයි.

එහෙත් ඊශ්‍රායෙල ප්‍රකාශිකා ට්සිපි ලිව්නි (Tzipi Livni) කීවේ නව නිවාස ඉදි කිරීම නාඩගම් නැටීම හෝ කෝප වීම සඳහා ව්‍යාජ හේතුවක් කොට නොගත යුතු බවයි.

ජාත්‍යන්තර නීතිය යටතේ නීති විරෝධී ලෙස ගැනෙන අල්ලා ගත් ප්‍රදේශ වල ජනපද ඉදිකොට පදිංචි කරවා සිටින යුදෙව්වන් ගණන පන්ලක්ෂයකට ආසන්නයි.