පාකිස්තානයට බල ශක්ති අර්බුදයෙන් ගොඩ ඒමට චීන උදව්

Image caption 'ගව්ඩාර්' පාකිස්තාන් වරාය

පාකිස්තානය මුහුණ දී සිටින ඉතා බරපතළ බල ශක්ති අර්බුදයෙන් ගොඩ ඒමට උදව් වෙන බව චීනය ප්‍රකාශ කොට සිටී.

පාකිස්තානයට එම ප්‍රතිඥාව ලැබුනේ චීන අගමැති ලී ක චැන්ග් ඉස්ලාමාබාද් නගරයේ සිදු කරන සංචාරයේදී.

බලශක්ති උත්පාදනය සඳහා චීනය සහ පාකිස්තානය සහයෝගයෙන් ක්‍රියා කළ යුතුව ඇති බවයි,අගමැති ලී ක චැන්ග් ප්‍රකාශ කළේ

විදුලි බලය නිපදවීම අතින් පවතින පහළ මට්ටමේ ආයෝජනය හමුවේ,බල ශක්ති සැපයුම සීමා කිරීමේ දුෂ්කර අරගලයකයි ඉස්ලාමාබාද් බලධාරීන් වසර ගණනාවක්ම නිරතව සිටින්නේ.

චීනය සහ පාකිස්තානය අතර ඒකාබද්ධ බල ශක්ති ව්‍යාපෘතීන් කීපයක් දැනටමත් දක්නට ලැබේ.

මුලෝපායී වශයෙන් වැදගත් ගව්ඩාර් පාකිස්තාන් වරායේ පාලනයත් පසුගියදා චීනයට පවරා තිබේ.

චීන අගමැතිවරයා පාකිස්තානයට ලඟා වුනේ ඉන්දීය සංචාරයක් අවසානයේ.

ඔහු මේ සංචාරයේදී නව අගමැති නවාෂ් ෂරීප් සහ පාකිස්තානයේ සෙසු දේශපාලන නායකයන් මුණ ගැසීමට ද නියමිතයි.