බ්‍රිතාන්‍ය හමුදාවේ ඉරාක් අපරාධ ගැන අලුත් විභාගයක්

iraq
Image caption උද්ඝෝෂක කණ්ඩායම් ලන්ඩන් මහාධිකරණ තීන්දුව සම්බන්ධයෙන් ප්‍රසාදය පළ කරති

2003 ඉරාක් ආක්‍රමණයෙන් අනතුරුව බ්‍රිතාන්‍ය හමුදා එරට සාමාන්‍ය ජනතාවට එරෙහිව කුරිරු ක්‍රියා සිදු කල බවට එල්ල වෙන චෝදනා සම්බන්ධයෙන් පැවැත්වෙන විභාගයේදී නව ප්‍රවේශයකින් කටයුතු කරන මෙන් ලන්ඩන් මහාධිකරනයේ විනිශ්චයකාර මණ්ඩලය ඉල්ලා සිටී.

ඉරාක් සාමාන්‍ය වැසියන් එකසිය අසූවක් වෙනුවෙන් පෙනී සිටින නීතිවේදීන් කියා සිටින්නේ,අදාල නඩුව ලන්ඩනයේදී මහජනතාවට විවෘත උසාවියක විභාග කළ යුතු බවයි.

එම මට්ටමේ නඩු විභාගයක් සඳහා ලන්ඩන් මහාධිකරණය පියවර ගෙන නැතත් විනිසකරුවන් ප්‍රකාශ කරන්නේ,ඉරාකයේදී සිදුකරන ලද බවට බ්‍රිතාන්‍ය හමුදාවට එරෙහිව එල්ල වෙන මනුෂ්‍ය ඝාතන සහ වෙනත් හිරිහැරවලට අදාළ චෝදනා සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර පරීක්ෂණ මාලාවක්ම පැවැත්විය යුතු බවයි.

බ්‍රිතාන්‍ය හමුදා ඉරාක් භූමියේදී එවැනි අපරාධ සූක්‍ෂම මට්ටමින් සිදු කොට ඇතැයි කියාසිටින උද්ඝෝෂක කණ්ඩායම් ලන්ඩන් මහාධිකරණ තීන්දුව සම්බන්ධයෙන් ප්‍රසාදය පළ කරති.