මූල සෛල ප්‍රතිකාරයේ ප්‍රගතියක්

stem cells
Image caption එම ප්‍රතිකාරය සිදුකොට තිබුනේ,පරීක්ෂණ අදියරක මට්ටමින්

ඉතාම බරපතළ මට්ටමේ අඝාත තත්වයක පසුවූ රෝගීන් පිරිසකට මූල සෛල මගින් ප්‍රතිකාර ලබාදීමෙන් එම රෝගීන්ට එක්තරා සහණයක් සැලසීමට ස්කොට්ලන්තයේ වෛද්‍යවරුන් කණ්ඩායමක් සමත්ව සිටිති.

එම ප්‍රතිකාරය සිදුකොට තිබුනේ,පරීක්ෂණ අදියරක මට්ටමින්.

විද්‍යාඥයන් විසින් මිනිස් කළල කෙරෙන් ලබාගත් මූල සෛල ග්ලාස්ගෝ නගරයේ වෛද්‍යවරු රෝගීන් නවදෙනකුගේ මොළයට එන්නත් කළ බවයිනිවේදනය කෙරුනේ.

එම ප්‍රතිකාරයට භාජනය කෙරුණ රෝගීන් නවදෙනාගෙන් පස්දෙනකු අතුරු ආබාධවලින් තොරව,ශරීරයේ සමතුලිතභාවය පවත්වා ගැනීම,සිරුර චලනය කිරීම සහ සිහිකල්පනාව අතින් දියුණුවක් ප්‍රදර්ශනය කරන බවයි,වාර්තා කෙරුනේ.

මූල සෛල උපයෝගී කරගත් ප්‍රතිකාරය මගින් ලද ප්‍රගතිය දැකීමෙන් තමන් පුදුමයට පත් වූ බවයි විද්‍යාඥයන් ප්‍රකාශකළේ.

ඒ අතරම විද්‍යාඥයන් පවසන්නේ, ඉහත කී රෝගීන් ලද සුවයට හේතුව මූල සෛල ප්‍රතිකාරයම යයි පැවසීමට තවම කල් වැඩි බවයි.