උගන්ඩා ඩේලි මොනිටර් පුවත්පත යළි මුද්‍රණයට

සතියකට වැඩි කලක් බලධාරීන් විසින් වසා දමා තිබුණු උගන්ඩා ඩේලි මොනිටර් පුවත්පත නැවත මුද්‍රණය අරඹා තිබේ.

ආයතනයේ රඳවා සිටි පොලිසිය මේ වනවිට පිටව ගොස් ඇති බවයි පුවත්පතේ කාර්ය මණ්ඩලය පවසන්නේ.

පත්තරය වසා දමනු ලැබුවේ හමුදා ජනරාල් වරයකු විසින් එවන ලදැයි සඳහන් ලිපියක් පළ කිරීමෙන් අනතුරුවයි.

ලිපියෙන් කියවුනේ ජනාධිපති යොවේරි මුසෙවේනි තම පුත්‍රයා බලයට ගෙන ඒමට අර අඳින බව.

ඊට එරෙහි වන්නන් ඝාතනය කිරීමේ අනතුරක් ඇතැයිද එහි ලියා තිබුණි.

රජයේ නිවේදනයකින් කියැවුණේ පුවත්පතේ හිමිකරුවන් ලිපිය පිළිබඳව කනගාටු වන බවයි.

ඩේලි මොනිටර් පුවත්පතට අනුබද්ධ ගුවන් විදුලි මධ්‍යස්ථාන දෙකක් මෙන්ම තවත් පුවත් පතක්ද වසා දමා තිබුණි.