මහජන විරෝධතා නොතකා 'ඉස්තාන්බුල් ඉදිකිරීම් පෙරටම'

Image caption ඉස්තාන්බුල් නුවර බහුජන විරෝධතා

දින ගණනක් තිස්සේ රට කළඹමින් පැවැති කැරලිකාරී බහුජන විරෝධතා හමුවේත් ඉස්තාන්බුල් නුවර උද්‍යානයක් ඉදිකිරීමේ සැලසුම් අත් හිටුවන්නේ නැති බව තුර්කි අගමැතිවරයා ප්‍රකාශ කළේය.

ඉකුත් සතියේ පරිසරකාමී විරෝධතාවක් ලෙසින් ඇරඹි ආණ්ඩු විරෝධී උද්ඝෝෂණ අන්තවාදීන් විසින් මෙහෙයවනු ලබන බවයි ඔහු චෝදනාව.

අගමැති රෙචේප් තයියිප් එර්දොහාන් උතුරු ඇමරිකානු සංචාරයක් මග අත්හිටුවා පැමිණ මේ චෝදනාව නැගුවේ ටියුනීසියාවේ ටියුනිස් අගනුවර දී.

උද්ඝෝෂණයේ කොටස්කාර ප්‍රධාන සංවිධානයක් අගමැති වරයාගේ ප්‍රකාශයට ප්‍රතිචාර දැක්වුයේ හවස් යාමයේ රට පුරා විරෝධතා කැඳවමින්.